S1E119 - בזיון ושמו קיירי אירווינג
S1E118 - יצאנו לדרך. הלייקרס עוד לא
S1E117 - היה אחד בלבדֿ
S1E116 - המורשת
S1E115 - הם יודעים איך עושים את זה
S1E114 - ואז בא סטף
S1E113 - מחכים לדריימונד
S1E112 - העשרים ושתיים
S1E111 - התשובה
S1E110 - בוסטון שברה את הסרב
Copyright 2019