S1E109 - הווריורס הארורים
S1E108 - אלא אם לוקה....
S1E107 - למי בכלל מגיע?
S1E106 - ״עשו עלי דאבל טים״
S1E105 - בלקן ביץ׳ בוקס
S1E104 - על כוכבים
S1E103 - רציתם מלחמה קרה? קיבלתם
S1E102 - הגדול. ההיסטוריה
S1E101 - ההתנקשות באריזונה
S1E100 - האם לברון מתפרק?
Copyright 2019