תופעת דורפן-19 תופעה בשם נדאל

דורפן וגלעד בלום מנסים להבין את המונח שנקרא רפאל נדאל
Copyright 2019