S1E47 - תופעת דורפן -47 -סושי וירטואלי

היינו אמורים להפגש בטוקיו, אבל קורונה. אז דיברתי עם דובינסקי על קיום המשחקים בשנה הבאה, על אפשרויות תאורטיות לאלטרנטיבות, על הפגיעה במערכות האולימפיות בארצות הברית ובעולם ועל עולם בלי ספורט. ברוח טובה כמובן
Copyright 2019