S1E103 - רציתם מלחמה קרה? קיבלתם

פנג שואי, פרשת ואליאבה, התנועה האולימפית מתפרקת מכל ערך - אולימפיאדת בייג׳ינג 2022 מסתמנת כמבאסת ביותר מאז מלחמת העולם. זאת הקודמת
Copyright 2019