S1E59 - תופעת דורפן 59- משחק אחד האם התחיל בטרם נגמר?

בNBA ימשיכו לשקול אם לדון אם כדאי בעתיד לקצר את העונה. בינתיים הם מקצרים את סדרות הגמר
Copyright 2019