S1E64 - תופעת דורפן -64- החד פעמי

לא יהיה כמראדונה כי לא יהיו לעולם התנאים שמסביב. עילוי שחי על חרבו מוקף אוייבים בעולם ספורטיבי-חברתי שניסה לחסל אותו
Copyright 2019