S1E38 - תופעת דורפן -38-למה המנצחים מנצחים?

כריסטינה פזקש-צור, פעמיים אלופה אולימפית בקייקים, עם הצצה לדרכי העבודה של מערכת מנצחת. על חשיבותה של מסורת. וגם על זהב אולימפי אחרי לידה

Copyright 2019