S1E79 - יורו-טראש-פערים תרבותיים

ענייני תרבות ביורו: האם היה נכון לחדש את דנמרק-פינלנד? האם המחאות נחוצות כרגע? וההייפ סביב אנגליה. פרק שלישי של יורו-טראש
Copyright 2019