S1E92 - 92- שיחה לטוקיו -עוזי דן

ההשפעה של היציעים הריקים על ספורטאים. מה מבחין את גורובנקו מכל ספורטאי אולימפי שהיה לנו. האם ארצות הברית נחלשת בבריכה. וגם לקראת הופעתה ההיסטורית ביזארי של נבחרת הביייסבול שלנוהפודקאסט של רונן דורפן
Copyright 2019