S1E33 - תופעת דורפן -33- כן מדברים על השיפוט

יש צדק ויש פרוצדורה. הVAR עושה עבודה מצויינת - אבל מה צריך לשפר ביישום של השיטה? וגם על טיפול בגזענות ביציעים
Copyright 2019