S1E123 -שלוש שמונה שלוש שמונה שבע

משחק או שניים לפני שלברון ג׳יימס שובר את שיא הנקודות ההיסטורי מכולם, אנחנו מדברים על החומרים מהם נבנה הגלדיאטור הזה
Copyright 2023