S1E57 - תופעת דורפן -57-חשפוד נפש: יום הכיפורים של הפרשנות

הקליפרס קרסו ואיתם אולי תבנית מסויימת של אלופות. שלוש מארבע האחרונות מציגות רמת אימון ושיטתיות נדירות מאד
Copyright 2019