S1E75 - תופעת דורפן 75-בנוגע לטובים

ניהלנו שני דיונים מבלי להחליט בהם: אחד, על הקייס של טים דנקן לתואר ״הטוב מאז מייקל״. השני, על למה יש כל כך הרבה מועמדים ראויים לאם.וי.פי. וגם הפליי-אין והניקס
Copyright 2019