S1E125 -במבחן הזמן

לכבוד יום הולדתו הששים. שנות התשעים היו מאד מזמן, אז איך מייקל ג׳ורדן עושה שוב את הבלתי אפשרי ויותר מכל ספורטאי בהיסטוריה מחסל גם את מבחן הזמן
Copyright 2023