S1E45 - תופעת דורפן-45 -רוקדים לייק מייק

על שני הפרקים הראשונים בסדרת ג׳ורדן. מה הפתיע אותנו. על חומרי הבניין של האישיות של הגדול מכולם. וגם מה עושה הסדרה לאמריקה בזמן שכזה
Copyright 2019