S1E36 - תופעת דורפן -36 -החמישיה הרוסית

הם שינו את ההוקי, הם שינו את דטרויט והם גם שינו את יחסי רוסיה-אמריקה. שיחה עם לב גנין על הסרט החמישיה הרוסית
Copyright 2019