תופעת דורפן -24-הקלאסיקו, עמדת הנדאליסטים

היריבות המשולשת כבר הגיעה למקום בו הסטטיסטיקה מתה

Copyright 2019