S1E66 - תופעת דורפן -66- נגמרה המחאה. החלה העבודה

ארבע שנות טראמפ לא הפכו את ספורטאי העילית השחורים ללוחמי חופש זועמים. היא הפכה אותם לפוליטיקאים מאורגנים
Copyright 2019